Salarisadministratie
Het hebben van personeel heeft consequenties, of dit er nu 1 is of 10. De invloed van het in dienst nemen van het 1e personeelslid is vaak zeer ingrijpend voor de organisatie. U krijgt op een andere manier te maken met de belastingdienst, met het UWV en met verzekeringen en aansprakelijkheden. Zaken die voordien niet hoefden te worden overlegd of gedelegeerd moeten nu opeens besproken worden en het "ergste" van alles: aan het eind van de maand moet er salaris worden betaald, of de opdrachtgever nu wel of niet heeft betaald. Vergeet bij uw begroting de extra kosten en extra administratie niet inzake het UWV, het pensioenfonds, de ziekengeldverzekering, de arbeidscontracten, de personeels- en salarisadministratie etc. Maar ook de gevolgen inzake aansprakelijkheid naar uw personeel en naar derden. Hoe weet ik of de CAO goed wordt toegepast? Hoe voorkom ik onjuiste informatieverstrekking aan uitvoeringsinstellingen en belastingdienst?
 
Het is van belang voortijdig op de hoogte te zijn van alle ins en outs.
 
Wij verzorgen voor u de verwerking van alle mogelijke salarisadministraties; van een standaardverwerking tot de meest ingewikkelde loonberekening. Wij kunnen u onder andere informeren over (pro forma) salarisberekeningen, de regels inzake de ziektewet en de WIA, subsidieregelingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens brengen wij voor u in beeld wat een werknemer u nou eigenlijk echt kost. Dit kan op individueel niveau, per afdeling of per kostenplaats.
 
Vanaf 2011 is er een nieuwe regeling van kracht te weten de werkkostenregeling. Ook hierin kunnen wij u bijstaan en adviseren over welke regeling u het beste kunt gebruiken.
 
Wij zijn constant op de hoogte van recente wijzigingen en ontwikkelingen op dit vakgebied.